Korxona o'z faoliyatini davlat va xo'jalik boshqaruv organlari, mahalliy davlat boshqaruv organlari, nodavlat tijorat tashkilotlar, xorijiy va xalqaro tashkilotlar hamda boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshiradi.

Saksonota davlat o'rmon ishlab chiqarish korxonasi o'z vakolatlari doirasida chiqarilgan buyuruq, xodimlar tomonidan bajarilishi majburiydir.

  • Umumiy yerlarning katta miqdori o'rmon yerlari hisobiga to'g'ri keladi!
  • Qishloq xo'jaligi uchun ajratilgan yerlar bog' va tomarqa ekinlari uchun bo'lib berilgan

Saksonota davlat o'rmon ishlab chiqarish korxonasining nizomi

Umumiy yerlar foiz hisobida!

Saksonota davlat o'rmon ishlab chiqarish korxonasining umumiy yeri 322 gektarni tashkil etadi. Bu yerlarda o'rmon yerlari, yaylov yerlari, yo'l osti yerlari va boshqa qishloq xo'jaligi yerlari sifatida foydalaniladi.

O'rmon yerlari 82.3%
Yaylov8%
Yo'l osti2%
Qishloq xo'jalik 7.7%